Frösunda Hembygdsförening

Frösunda, Vallentuna

Värna kultur, aktiviteter och historia i Frösunda socken, "För Frösunda i forntid och framtid".

Kontaktinformation

Frösunda Hembygdsförening
Stationshuset
Frösunda
Kontaktperson: Margareta Hellsten
Telefon: 070-3656026

E-post: ordforanden@frosundahembygd.se
Hemsida: www.hembygd.se/frosunda

Res med kollektivtrafiken