Vernissage - Eva Larsson

Konstkuben - Vallentuna Kulturhus, Vallentuna

Välkommen till vernissage i närvaro av konstnären lördag 28/8 kl 14. Föranmälan till kultur@vallentuna.se.

Eva Larssons arbete med kvinnofigurer gestaltar en allmänmänsklig tematik. De belyser frågor kring konformitet och normer kontra frihet och mod. Konstnären utforskar hur individen och gruppens unika egenskaper och karaktärsdrag påverkas i olika sociala kontexter. Genom kroppsspråk och gester får objekten liv. Ett rum för reflektion öppnar sig, där betraktarens tankar och minnen kan aktiveras.

Efter examen på Konstfack 1988 har Eva Larsson varit verksam som konstnär. Hon har ett flertal separat- och samlingsutställningar bakom sig, både nationella som internationella. Hon har också genomfört ett antal gestaltningsuppdrag i offentlig miljö. Hon är representerad på Statens Konstråd samt i ett flertal kommuner, regioner och museer. Eva Larsson är främst verksam i Stockholm men har också arbetsplatser på Gotland och i Roslagen.

 Utställningen pågår 28/8-10/10 i Konstkuben, Vallentuna kulturhus

Kontaktinformation

Allévägen 1
Vallentuna
Kontaktperson: Malin Carlsson
Telefon: 08-58785000

Arrangör: Kultur Vallentuna

E-post: kultur@vallentuna.se

Vägbeskrivning

Från Stockholm tag E18 norrut mot Norrtälje, följ skyltar mot Vallentuna.

Hitta hit