Fällbro

Vid Fällbro finns tre runristningar i berghällar. Två av dem ligger tillsammans vid en bäck och markerar gränsen mellan två ägor. Mellan dem syns spår efter den vikingatida vägsträckningen. Den tredje hällen finns mitt för dagens Fällbro gård, som har förhistoriska anor.

 

Du kan lyssna på den ljudguide på svenska som finns på informationstavlan vid Fällbro även här!
You can listen to the soundguide for Fällbro in english here!

Jarlabanke reste många runstenar över sin egen storhet. När han gått bort reste hustrun Kättilö och sonen Ingefast en sten efter honom och den står just vid Fällbro.

De ristade hällarna vid Fällbro nämner byggandet av en bro. Det gör också Jarlabankes dödssten, som står i åkern på andra sidan bäcken en liten bit från hällarna. Det kan vara frågan om ombyggnader eller reparationer av en och samma bro.

Runristningar vid Fällbro

U142. Runsten, rödaktig granit.
Stilgrupp Pr4 (ca 1060-1100 e Kr). Märkt med ett litet invignings- (konsekrations-) kors. Skadad upptill och på höger sida.
Signerad av runmästaren öpir.

Ingefast lät resa stenen och göra bron efter Jarlabanke, sin fader, och Joruns son, och Kättilö lät (resa stenen) efter sin man. öpir ristade.

Står ca 80 m norr om Fällbro bro, invid och öster om Skålhamravägen.

U145. Runhäll. Tillhör stilgrupp Pr4 som dateras till ca 1060-1100 e Kr. Korsmärkt.

Signerad av runmästaren Olev.

Torkel och Fulluge lät hugga denna häll och göra bron efter Sten, sin fader. Olev högg.

Finns 30 m söder om Fällbro bro

 

U146. Runhäll.
Tillhör stilgruppen med rak ornamentik som dateras till ca 980-1015 e Kr. Korsmärkt.

Ingeborg lät hugga hällen och göra bron efter Holmsten, sin man, och efter Torsten, sin son. Torstens, sin sons.

Vad upprepningen i textens slut ska betyda är oklart.
Finns 30 m söder om Fällbro bro, öster om Skålhamravägen.

U Fv1946;258. Runhäll.
Tillhör stilgrupp Pr4 som dateras till ca 1060-1100 e Kr.
Signerad av runmästaren Visäte. Ej korsmärkt.

Onäm och Otrygg och Balle låter resa märket efter sin fader Rödkår och skepp ... Visäte ristade skepp ...

Ovanför runslingan syns av en mansfigur med föremål i händerna som ibland kallas för den äldsta avbildningen av en Täbybo. Men troligare är det en Kristusbild. Vad som menas med ordet skepp, som förekommer två gånger, är oklart.
Hällen finns mittför Fällbro gård intill och väster om Skålhamravägen.