Gällsta

Vid Gällsta står tre runstenar som omnämner fyra generationer av samma släkt. Här står också en fjärde sten som inte har någon inskrift, men väl ett kors. Stenarna är ristade av Öpir, som var en flitigt anlitad runmästare vid 1000-talets slut och omkring 1100.

Du kan lyssna på den ljudguide på svenska som finns på informationstavlan vid Gällsta även här!
You can listen to the soundguide for Gällsta in english here!

En av runstenarna är skadad eftersom en markägare på 1800-talet lät klyva den mitt itu för att använda som grindstolpar. Detta fick den flitige fornforskaren (och textförfattaren till "Du gamla du fria") Richard Dybeck nys om så han reste dit och läxade upp markägaren.

Idag är stenen hopfogad igen och den berättar om Hedinvi, Östen, Ulf och Olof som reste stenen efter sin far Halvdan.

Runstenar i Gällsta

U229. Runsten, ljusröd granit.
Tillhör stilgrupp Pr4 som dateras till ca 1060-1100 e Kr. Korsmärkt.
Signerad av Öpir.

Halvdan och Tobbe lät resa stenen efter Udde, sin fader, Torbjörns son. Öpir ristade runorna.

U230. Ristad sten, ljusgrå granit.
Rent ornamental, endast ett kors. Eventuellt parsten till U229.

 

U231. Runsten, gnejsgranit.
Antas vara ristad av Öpir. Ej korsmärkt. Har varit sönderspräckt men lagats. Toppen saknas.
Tillhör stilgrupp Pr5 som dateras till ca 1080-1130 e Kr.

Hedinvi och Östen och Ulv och Olov lät resa stenen efter Halvdan, sin fader.

U232. Runsten, blågrå granit. Antas vara ristad av Öpir. Ej korsmärkt.
Tillhör stilgrupp Pr5 som dateras till ca 1080-1130 e Kr.

Toste och Sigfus och Sigmar lät resa stenen efter Tobbe, sin fader.