Estrid - Vikingakvinnan

Estrid vikingakvinnan i Runriket

Estrid var en av 1000-talets mäktigaste kvinnor i Täby- och Vallentunatrakten. Estrid var farmor till storbonden Jarlabanke, och hennes släktingar reste många runstenar.

Tack vare arkeologiska fynd och runstenarnas texter vet vi en hel del om denna företagsamma kvinna.
Estrid blev runt 75 år gammal. Hon överlevde två äkta makar och födde sannolikt fler än tio barn, runstenarna nämner sju söner men troligen födde hon även flera döttrar, och blev med åren en mycket betydelsefull person i bygden.
Det förstår man inte minst av de fynd hon fick med sig i graven.
Vi vet, från Ansgars beskrivningar att människor i Sverige kristnades redan under 800-talet. Estrid tillhörde dock till den generation som fick kristendomen att slå igenom på allvar.

Film om Estrid