Upptäck kultur - och naturmiljöerna i Runriket

Runriket består av nio kulturhistoriska platser runt Vallentunasjön i Täby och Vallentuna. Den här bygden är unik. Ingenstans i världen finns så många välbevarade runinskrifter som just här.

Porten till Runriket finns vid platsen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en utomhusutställning, en upplevelsepark och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro. Med Jarlabankes bro som startpunkt kan man ta sig runt Vallentunasjön till fots, på cykel, med bil eller buss.

På alla de nio platserna runt sjön finns informationstavlor och mobilguider om platsens historia och mer information kring runor och runstenar. P-platser finns anlagda. Vill du inte ta med din egen picknickkorg kan du också äta eller fika på några av restaurangerna som finns runt sjön.

 

De nio platserna i Runriket är:

Jarlabankes bro, Täby kyrka , Broby bro, Fällbro, Risbyle, Gällsta, Gullbron, Vallentuna kyrka och Arkils tingstad