Vikingarna som krigare

Hur var vikingarna?

Vikingarna sågs som krigarfolk då de på sina resor plundrade och erövrade med våld.